Son kullanıcı Lisans Anlaşması
GEOfinder

GEOfinder uygulama yazılımını (bundan sonra " Yazılım ") satın almadan, kurmadan veya kullanmadan önce lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ("EULA") dikkatlice okuyun. Yazılımı satın alarak, indirerek, kurarak veya başka bir şekilde kullanarak, bu EULA'nın koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

Bu EULA'nın koşullarını tam olarak kabul etmiyorsanız, Yazılımı yüklemeyin veya kullanmayın ve Yazılımı ve bununla ilgili tüm dosyaları cihazlarınızdan silin.

Bu EULA, Yazılımın kullanımı için siz ("siz" veya "kullanıcı") ile yazılım sağlayıcı GEOfinder arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Bu EULA, GEOfinder'ın önceden yazılı izni olmadan tarafınızdan hiçbir şekilde devredilemez veya devredilemez.

Bu EULA, hükümleri Yazılım kullanımınız için de geçerli olan Hizmet Şartlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazılıma erişiminiz ve onu kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel verileri toplamamız ve kullanmamız, Gizlilik Bildirimimizde açıklanmaktadır.

__If you have any questions or comments about this EULA or the Software, please contact us at [email protected].

İçindekiler


Lisans Kapsamı

GEOfinder size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans ("Lisans") verir::

  • Yazılımı size ait veya kontrolünüz altında olan bir veya daha fazla cihaza kurun ve
  • Bu EULA ve Hizmet Koşullarına uygun olarak Yazılımı ve Yazılım tarafından size sağlanan tüm ilgili bilgileri görüntüleme, inceleme ve kullanma.

Bu EULA'daki hiçbir şey, Yazılımın sahip olmadığınız veya kontrol etmediğiniz ya da yasal olarak izleme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir cihaza yüklenmesine izin verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Herhangi bir hesabı, uygulamayı veya programı izleme. yasal izleme hakkı. Cihazı, hesabı, uygulamayı veya programı izlemek için yasal hakkınız olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılımı, aynı anda birden fazla cihaz tarafından kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullanıma sunamazsınız.

Yazılım mülkiyeti. GEOfinder'ın orijinaldeki tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin ve Yazılımın tüm kopyalarının ve bunlarla ilgili bilgilerin, iyileştirmelerin, geliştirmelerin veya türevlerinin sahibi olduğu anlaşılmış ve kabul edilmiştir. ve bununla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti, tamamen veya kısmen, GEOfinder'a ait olacak ve münhasır mülkiyetinde kalacaktır.

Siz, lisans sahibi olarak, Yazılımı indirmeniz, kurmanız veya kullanmanız yoluyla, Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı elde edemezsiniz. Yazılım, telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Bu lisansta verilen haklar, Yazılımı indirme, kurma ve kullanma hakkı ile sınırlıdır ve başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkı içermez.

Kabul etmeyeceğinizi ve etmeyeceğinizi kabul edersiniz:

  • Yazılımı satmak, kiralamak, kiralamak, lisansını vermek, alt lisansını vermek, yeniden dağıtmak, devretmek veya vermek;
  • Yazılımın tamamını veya bir kısmını kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma veya tersine mühendislik uygulama;
  • herhangi bir türev yazılım yazmak veya geliştirmek, Yazılımın kaynak kodunu türetmek, değiştirmek veya Yazılımın türev çalışmalarını, herhangi bir güncellemeyi veya Yazılım temelli herhangi bir bölümü veya başka herhangi bir yazılım programını oluşturmak için girişimde bulunmak;
  • GEOfinder'ın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Yazılımın sağlanması, ifşa edilmesi, ifşa edilmesi veya kullanıma sunulması veya kullanımına izin verilmesi; veya
  • Yazılımı kopyalayın.

Bunu yapmaya yönelik herhangi bir girişim, EULA'nın ve GEOfinder'ın haklarının ihlali olarak kabul edilir. Bu kısıtlamayı ihlal ederseniz, yasal işlemlere ve zararlara maruz kalabilirsiniz.

Yazılım Değişiklikleri. GEOfinder, Lisans süresi boyunca Yazılım için yükseltmeler, modifikasyonlar, güncellemeler veya eklemeler ("Değişiklikler") sağlayabilir. Bu EULA'nın koşulları, söz konusu Değişiklik ayrı bir lisansla birlikte verilmedikçe bu tür herhangi bir Değişikliğe uygulanacaktır ve bu durumda söz konusu lisansın koşulları geçerli olacaktır.

Bu EULA kapsamındaki katılımın, bu EULA'dan önce tarafınızca gizli veya güven içinde edindiğiniz özel bilgileri gizli tutma sözleşmesini ihlal etmeyeceğini beyan edersiniz. Burada herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşmaya girmediğinizi ve girmeyeceğinizi beyan ediyorsunuz.

Beyanlarınız

Kullanıcı, Yazılımın yalnızca (i) çocuklarının ebeveyn kontrolü amacıyla, (ii) kullanıcının mülkiyetinde olan bir cihazda, (iv) cihaz sahibinin rızasıyla bir kullanıcı tarafından kullanılacağını anlar. Kullanıcı, Yazılımın, çocukların ve diğer cihaz sahiplerinin cep telefonu ve bilgisayar gibi belirli cihazlara (e-posta ve metin mesajları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) erişiminin izlenmesi, izlenmesi ve bunlara erişim sağlanması amacıyla, bu konudaki rızaları ile kullanılacağını kabul eder Yazılımın kurulu olduğu cihazların kullanımı dahil.

Cihaz sahibinin izni. Bu EULA'yı kabul ederek, bu yazılımı YALNIZCA size ait bir cihaza veya cihaz tarafından size açık izin ve / veya onay verilen bir cihaza yüklemeyi kabul edersiniz. böyle bir kurulum için sahip.

Ayrıca, Yazılımı yalnızca yasal erişim hakkına sahip olduğunuz bir Hesapla bağlantılı olarak kullanmayı kabul edersiniz. Ayrıca, Yazılımın kurulu olduğu bir cihazı kullanan kişileri bilgilendirmeyi de kabul etmektesiniz. Yazılımın sizin tarafınızdan bir hedef cihaza kurulmasından GEOfinder'ın herhangi bir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

Hedef cihaza erişim. Kullanıcı, Yazılımın o hedef cihaza yüklenmesi için hedef cihaza fiziksel erişimin gerekli olduğunu kabul eder. Kullanıcı, fiziksel erişimi olan Kullanıcı tarafından bir hedef cihaza gerçekten sahip olmadan Yazılımın uzaktan kurulamayacağını kabul eder.

Cihaz uyumluluğu. Kullanıcı, Yazılımı kurmadan önce Uyumluluk Politikasına göre hedef cihazınızın uyumluluk gereksinimlerini kontrol etmeniz gerektiğini bilir. Kurulumdan sonra Uyumluluk Politikasına uymamanız durumunda, bunun sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve size geri ödeme yapılmayacağını kabul edersiniz.

Yasal kullanım. GEOfinder, bir kullanıcının Yazılım uygulamasını istismar etme amacını kontrol etmez, izlemez ve / veya bunun farkında değildir ve bu kullanımdan GEOfinder sorumlu tutulamaz. Yazılımı kullanımınızın geçerli yasalara, kurallara veya düzenlemelere aykırı olmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Yazılımın veya ilgili materyallerin bulunduğunuz yerde kullanım için uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmuyoruz ve Yazılıma, içeriğin yerel yasalarca yasaklandığı bölgelerden erişilemeyebilir. Yazılıma bu tür konumlardan erişmeyi seçenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olması durumunda ve ölçüde yerel yasalara uymaktan sorumludurlar. Yazılım ile bağlantılı olarak yapılan herhangi bir teklif ve / veya bilgi, yasaklandığı yerlerde geçersizdir.

Yazılımı indirmeden, kurmadan veya kullanmadan önce, Yazılımı kullanmayı planladığınız şekilde kullanmanın yasallığı ile ilgili olarak kendi hukuk danışmanınıza danışmalısınız. Yazılımın kurulu olduğu cihazı, hesabı, uygulamayı veya programı izleme hakkına sahip olduğunuzu belirlemenin tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz. Kullanıcının izleme hakkına sahip olmadığı bir cihazı, hesabı, uygulamayı veya programı izlemeyi seçmesi durumunda GEOfinder sorumlu tutulamaz.

Veri güvenliği. Kullanıcı, Yazılımın yüklendiği cihaz, hesap, uygulama veya programdan Yazılımın topladığı bilgilere başka bir kişinin erişmesine izin vermemeyi kabul eder.

Yazılımın Yasaklanmış Kullanımı

Yazılımı taciz etmek, kötüye kullanmak, gizlice izlemek, tehdit etmek, karalamak veya başka herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmek veya başka bir şekilde ihlal etmek için kullanmamayı kabul edersiniz ve GEOfinder, sizin tarafınızdan bu tür kullanımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yazılım'ı kullanmanızın bir sonucu olarak alabileceğiniz her türlü taciz edici, tehdit edici, karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı mesajlar veya iletimler.

Yazılımın cihaza sahibinin izni olmadan kurulması durumunda, GEOfinder bu kişi için kurulum kaldırma talimatlarını açma ve ihlalde bulunan kişinin hesabının bloke edilmesini sağlama hakkına sahiptir. Hesap sahibinin gizliliğini korumak için GEOfinder sunucularındaki tüm verilerin şifrelenmiş olduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle GEOfinder bu verileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edemez veya sunucu tarafından okuyamaz.

Bu EULA'dan önce veya sonra herhangi bir zamanda, sahip olduğunuz herhangi bir diğer şahsa ait özel bilgileri veya ticari sırları uygunsuz şekilde kullanmayacağınızı veya ifşa etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ayrıca, GEOfinder üçüncü şahıs lisans verenlerinin gizli bilgilerini ifşa ederse, GEOfinder tarafından sizden talep edilen her türlü kullanım ve gizlilik kurallarına uyacaksınız. Tüm bu tür gizli ve tescilli bilgileri son derece gizli tutacak ve bunları herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecek veya GEOfinder veya bu üçüncü şahıs dışında herhangi bir şahıs yararına kullanmayacaksınız.

Sınırlı garanti

Bu sınırlı devredilemez garanti, Yazılım satın alındıktan sonra Abonelik planınız kapsamındaki süre boyunca Yazılımı kapsar. Bu süre içinde Yazılım Değişiklikleri alırsanız, sınırlı garanti Abonelik planınızın sonuna kadar uzatılacaktır.

Garanti Dışında Tutulanlar. Bu Sınırlı Garanti, sizin eylemlerinizden (veya eylemde bulunmamalarınızdan), başkalarının eylemlerinden veya GEOfinder'in makul kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.

__Technical issues. In the event of technical issues with the Software you may address professional help from GEOfinder to [email protected], which will provide you with the full support under the limited warranty during your Subscription plan.

Çözüm. Yazılımla ilgili GEOfinder tarafından çözülemeyen teknik sorunlarınız olması durumunda, almaya hak kazandığınız tek çözüm, uyarınca tam bir geri ödemedir. Geri Ödeme Politikası .

__To exercise your Limited Warranty, please send an email with description of the problem and proof of License purchase to [email protected]

Yükümlülük Sınırlamaları

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, GEOfinder, herhangi bir kayıp, yaralanma veya zararın doğrudan veya Yazılımın kullanımından veya mülkiyetinden kaynaklanabilecek dolaylı; veya herhangi bir kar, gelir, veri, sözleşme veya tasarruf kaybı veya yazılımı kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, verilerdeki herhangi bir kusurdan veya ihlalden kaynaklanan diğer doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için Bu eula, ister sözleşme veya haksız fiil veya bir garantiye dayalı olsun, GEOfinder'a bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile.

Bu EULA, (a) yasal olarak değiştirilemeyen veya hariç tutulamayan yasal tüketici haklarını değiştirmeyi veya hariç tutmayı veya (b) satın almadıysanız diğer taraflara karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkı sınırlamayı veya hariç tutmayı amaçlamaz ve kapsamaz. Doğrudan GEOfinder web sitesinden yazılım. Bazı yargı bölgeleri, belirli sorumluluk istisnalarına, hasar sınırlamalarına veya garantinin reddine izin vermez. GEOfinder hiçbir durumda Yazılım kullanımınızdan sorumlu olmayacaktır.

Süre ve Fesih

Bu Lisansın süresi, Yazılımı kullanmaya yetkili olduğunuz süre olan Abonelik planınızın süresi ile eşzamanlı olarak çalışır. Bu Lisans kapsamındaki haklarınız, bu EULA'nın herhangi bir hükmüne uymazsanız veya Abonelik süreniz sona ererse, GEOfinder'dan bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Lisansın feshedilmesi üzerine, Yazılımın tüm kullanımını durduracak ve üzerine kurulu olduğu tüm cihazlardan kaldıracaksınız.

Bu EULA'nın koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve herhangi bir değişiklik olması durumunda, EULA'nın güncellenmiş sürümü bu sayfada görünecektir.

__GEOfinder reserves the right to change this License granted to you at any time; the changes will be effective when posted on the website geofinder.mobi. GEOfinder may also change, discontinue, or impose limits on certain features of the Software without liability. Your continued use of the Software indicates your consent to the changes.

Sorular ve iletişim bilgileri

Bu EULA veya Unibox Yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen aşağıdaki adresten bize ulaşın::

Bize e-posta gönderiyor: [email protected]

Aşağıdaki adrese yazılıyor: ERSTEN GROUP LTD 63-66, Hatton Garden, 5th Floor, Suite 23, London, United Kingdom, EC1N 8LE.